Je wilt graag een PWV voor je paard.  Hoe werkt dit?

Op de pagina van het betreffende PWV (Basis, Plus of Xplus) kun je het PWV van jouw keuze bestellen door het formulier in te vullen en het bijbehorende bedrag te betalen. Vermeld bij de betaling om welk PWV het gaat en de naam van je paard.

Mail vervolgens een foto van je paard naar info@paardenwelzijnsverslag.nl
In de mail graag de naam en het geslacht van je paard vermelden. Geef ook daar nog even aan welk PWV je wenst.

Indien je kiest voor een plus variant, dan kun je jouw specifieke vragen voor je paard direct in de mail zetten.  (Om zeker te weten dat de mail is ontvangen, graag verzenden met ontvangstbevestiging)

Na het gelegde contact krijg je het PWV via de mail toegestuurd.
Meestal lukt het om het contact, na betaling, binnen twee weken te doen. Als de inschatting is dat het langer duurt, krijg je hierover bericht.

De prijzen nog even op een rij:

  • Basis Paarden-WelzijnsVerslag (PWV): 57 euro
  • Basis/plus PWV: 77 euro
  • Plus PWV: 97 euro
  • Xplus PWV: 147 euro